Synonymer.no

åpenbar

Meningsgruppe: 1

absolutt

affirmativ

aksiomatisk

anskuelig

atskillig

audkjent

audsynlig

avgjort

avgjørende

avklaret

avstikkende

bastant

begripelig

bejaende

bekjent

bekreftende

bemerkelsesverdig

beryktet

bestemt

betydelig

beviselig

bli vitterlig

desidert

distinkt

eklatant

eksplisitt

en selvfølge

enkel

entydig

erklært

etter alt å dømme

evident

faktisk

fast

flagrant

forklarende

forklart

formentlig

forståelig

frapperende

fremtredende

fysisk

følbar

følelig

givet

gjøre vitterlig

glimre

grei

grei skuring

håndfast

håndgripelig

inkarnert

innlysende

instruktiv

iøynefallende

kategorisk

kjennelig

kjent

kjølig

klar

klarligvis

klart

klart som blekk

konkret

konsis

krystallklar

kunngjøre

lett forklarlig

lettfattelig

lettlest

manifest

markant

markert

materiell

merkbar

merkelig

merkverdig

notorisk

nøktern

opplagt

oppsiktsvekkende

overbevist

overtydd

positiv

presis

på overflaten

påfallende

påtakelig

påviselig

reell

ren

selvfølgelig

selvsagt

selvskreven

sikker

skarp

skråsikker

slående

soleklar

som sier seg selv

som står skrevet utenpå en

som taler for seg selv

stringent

svoren

synbar

synlig

til å ta og føle på

tilkjennegi

tilsynelatende

tydelig

tydeligvis

typisk

ubestridelig

ubetinget

ugjenkallelig

umiskjennelig

unektelig

uomstøtelig

uomtvistelig

utadtil

utpreget

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

utvetydig tale

utvilsom

ved første øyekast

velkjent

virkelig

vise

viss

vitterlig

å se til

åpenbart

åpenlys

øyensynlig

øyesynelig

Meningsgruppe: 2

berømt


Andre relevante treff:

åpenbare

åpenbart

åpenbaring

åpenbare seg
© Wild Wild Web 2012