Synonymer.no

åndsforlatt

Meningsgruppe: 1

banal

begivenhetsløs

ensformig

flat

grå

hul

hverdagslig

innholdsløs

intetsigende

jordbunden

kjedelig

materialistisk

monoton

nøktern

platt

poesiløs

prosaisk

tom

triviell

tynn

tørr

uromantisk

uspennende

utvannet

åndløs

Meningsgruppe: 2

jordbundet
© Wild Wild Web 2012